Atrakcyjny podręcznik do matematyki dla szkół branżowych

Kłopoty z nauką matematyki pojawiają się już w szkole podstawowej. Na umiejętności obliczeniowe uczniów wpływają pozytywnie regularne ćwiczenia prowadzone na zajęciach w szkole. Lekcje mogą wydawać się monotonne, można je jednak uatrakcyjnić przy pomocy podręcznika “To się liczy 2” przygotowanego przez wydawnictwo Nowa Era.

Łatwa nauka w szkole

Podręcznik “To się liczy 2” został opracowany przez Karolinę Wej i Wojciecha Babiańskiego. Ma nowoczesną formę i układ, który sprzyja zapamiętywaniu ważnych informacji. Wiadomości są wyróżniane kolorystycznie albo określoną czcionką. Wskazówki i komentarze zamieszczono w specjalnych ramkach, dzięki którym uczniowie mogą łatwiej zrozumieć prezentowane pojęcia, obliczenia lub przekształcenia wzorów. 

Sposoby rozwiązywania zadań

Zadania prezentowane w książce “To się liczy 2” są ułożone tak, aby nie zniechęcać młodych ludzi do przyswajania wiedzy. Na wielu stronach znajdziemy gotowe rozwiązania, wraz z komentarzem i opisem kolejno wykonywanych czynności. Metoda krok po kroku może ciekawić, poza tym powoduje, że uczeń może ugruntować lub uzupełnić informacje, które powinien znać z poprzednich lekcji. Tę samą funkcję może pełnić dołączony zbiór zadań.

Inspiracja do własnej pracy

Każdy rozdział podręcznika “To się liczy 2 do kupienia online” ma stały, uporządkowywany układ. Rozdziały nie są długie, dlatego nie wymagają zapoznawania się z dużą ilością materiału jednorazowo. W treści można znaleźć ćwiczenia podsumowujące, do których autorzy dołączyli odpowiedzi. Pozwala to na samodzielne próby rozwiązywania problemów matematycznych przez uczniów. W wielu przypadkach może prowadzić to do poszukiwania metody uzyskania poprawnego wyniku poza szkołą, co będzie można później przedyskutować z nauczycielem.

Podręcznik przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era uzyskuje pozytywne opinie rodziców i nauczycieli. Jest też chętnie wybierany przez młodzież, która łączy rozwój umiejętności obliczeniowych z przyszłą karierą zawodową. “To się liczy 2” jest książką, która powinna być używana we wszystkich szkołach branżowych I stopnia.